Doğal taş özelikleri, birim fiyatları, poz numaralarıankara doğal taş küp taş

Sıra No
30

Poz No

Tanım
2,5-3cm KALINLIĞINDA BEYAZ MARMARA MERMERİ İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm yi geçmemek üzere 2,5-3 cm kalınlıkta, 35 cm x serbest boy ebadındaki mermer ile kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan, plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

Sıra No
31

Poz No

Tanım
2-3 CM KALINLIĞINDAKİ DOĞAL KAYRAK TAŞI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kaplama yapılacak yüzeylerin iyice temizlenmesi varsa derzlerin açılması, yüzeylerin ıslatılması, üzerine 1.5 cm kalınlıkta 400 Kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 Kg çimento dozlu harçla derz aralıkları 2-3cm geçmemek üzere 2 – 3 cm kalınlıkta doğal kayrak taşıyla kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzler 400 kg. çimento dozlu harçla iyice kapatılarak arkalarının çimento şerbetiyle doldurulması, kaplama esnasında kırılan, çatlayan kayrak taş plakların değiştirilmesi, kaplama yüzeyinin temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve kayıpları işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Kayrak taşıyla kaplanan yüzeyler üzerinden hesaplanır.
NOT :İmalat için gerekli tüm malzemeler iş başında olup ayrıca nakliye ödenmez

Sıra No
32

Poz No

Tanım
5-8 CM KALINLIĞINDAKİ DOĞAL KAYRAK TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kontrolün direktiflerine veya idarece verilecek projesine uygun olarak; fosilli kayrak, Bodrum sarı siyah kayrak, Uşak (simli bej) kayrak, kandıra kayrağı, siyah yaldız kayrak, panter kayrak (kırmızı-beyaz), ebrulu kayrak, bordo kayrak, beyaz kayrak vb. kayrak taşıyla döşeme yapılması; döşenecek zeminin temizlenip sulandıktan sonra, 300 dozlu 3 cm. kalınlığında harç konularak, 5-8 cm. kalınlığında ocaktan çıkarılan doğal kayrak taşlarının döşenmesi derz aralıklarının 300 kg. çimento dozlu harçla doldurulması, bitmiş yüzeylerin temizlenmesi, gerekli her türlü malzemenin inşaat mahalline nakli dahil her türlü malzeme zayiatı, işçilik makine, alet edevat giderleri, şantiye içi ve dışı bütün taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Yapılan alan ölçülerek hesaplanır.
NOT : İmalat için gerekli tüm malzemeler iş başında olup ayrıca nakliye ödenmez

Sıra No
33

Poz No

Tanım
GRANİT KÜPTAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz No: 08.001-08.008 ) kum serilmesi, (80-100) mm arasında kalınlığı olan doğru kenarlı ve prizmatik granit küptaşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, granit küptaş ile döşeme kaplamasının 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır.
NOT : 1) Beton üzerine küptaş döşenmesi halinde de ayni fiyat uygulanır.
2) Bütün boyutları içinde ayni fiyat uygulanır.

Sıra No
34

Poz No

Tanım
BAZALT KÜPTAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz No: 08.001-08.008 ) kum serilmesi, (80-100) mm arasında kalınlığı olan doğru kenarlı ve prizmatik bazalt küptaşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, bazalt küptaş ile döşeme kaplamasının 1 m² fiyatıdır.

ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır.
NOT :
1) Beton üzerine küptaş döşenmesi halinde de ayni fiyat uygulanır.
2) Bütün boyutları içinde ayni fiyat uygulanır.

Sıra No
35

Poz No

Tanım
MERMER KÜPTAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz No: 08.001-08.008 ) kum serilmesi, (80-100) mm arasında kalınlığı olan doğru kenarlı ve prizmatik mermer küptaşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, mermer küptaş ile döşeme kaplamasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır.
NOT :
1) Beton üzerine küptaş döşenmesi halinde de ayni fiyat uygulanır.
2) Bütün boyutları içinde ayni fiyat uygulanır.

Sıra No
36

Poz No

Tanım
HER EBATTA PRES TUĞLALAR İLE DUVAR ÜSTÜ HARPUŞTA YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Mevcut duvar üzerine 2,5 cm kalınlıkta 10.001 poz no’lu harç yapılması her abatta ortalama 6,5 cm kalınlıkta pres tuğlalarla harpuşta yapılması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik.inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil, her ebatta pres tuğlalar duvar üstü harpuşta yapılmasının; 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Yatay izdüşüm düzlemi üzerinden alanı hesap edilir. Nakliye ödenmez.

Sıra No
37

Poz No

Tanım
6 cm YÜKSEKLİĞİNDE PLAK TAŞI (MİNERAL YÜZEYLİ) İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta (Poz. No: 08.008) kum serilmesi, 6 cm yüksekliğinde mineral yüzeyli plak taşının (20×20 cm, 20×10 cm, 10×10 cm) kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Döşenmiş saha hesaplanır.

NOT : Bayındırlık Bakanlığı 17.155/MK pozundan yararlanılmıştır.

Sıra No
38

Poz No

Tanım
BAHÇE TİPİ BETON BORDÜR (MİNERAL YÜZEYLİ) TEMİNİ VE DÖŞENMESİ

Birim
MT

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında mineral yüzeyli bordürlerin yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı (Poz no:10.010/MK) ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür..

Sıra No
40

Poz No

Tanım
3 CM KALINLIĞINDA RENKLİ DOĞAL GRANİT İLE MEZAR DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm yi geçmemek üzere 3 cm kalınlıktaki Renkli Doğal Granit ile kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine mermer levhaların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan, plakların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Kullanılan granit alanı ölçülerek yazılır.

Sıra No
41

Poz No

Tanım
3-5 CM KALINLIĞINDAKİ DOĞAL GEBZE TAŞI İLE DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm. kalınlıkta 400 kg. çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg. çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm.’yi geçmemek üzere 3 cm. kalınlıkta doğal gebze taşların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra derzler, alçı hamuru ile iyice kapatılarak arkalarının çimento şerbetiyle doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerinin mermer levhalarla tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan, plâkların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:

Ö L Ç Ü : Taş kaplanan bütün yüzey üzerinden hesaplanır. Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibare alınmaz. Dış köşelerdeki taş kalınlığı ölçüden çıkarılmaz. Varsa süpürgelik ölçüye ilave edilir.
NOT: İmalat için gerekli tüm malzemeler iş başında olup ayrıca nakliye ödenmez.

Sıra No
42

Poz No

Tanım
GRANİT YAĞMUR OLUĞU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (20*6*SB)

Birim
MT

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak gerek şantiyeye getirilmiş olan 20*6*SB cm ebatlarındaki granit yağmur oluğun 350 dozlu harçla (5cm) döşenmesi, iki oluk arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı

Ö L Ç Ü : Oluk boyu projesi üzerinden ölçülür. Oluk imalindeki beton, kalıp ve varsa donatısı ayrıca ilgili pozlarından ödenir.
NOT :İmalat için gerekli tüm malzemeler iş başında olup ayrıca nakliye ödenmez.

Sıra No
43

Poz No

Tanım
PODİMA ÇAKIL TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI

Birim
M2

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Kontrolün direktiflerine veya idarece verilecek projesine uygun olarak podima çakılları ile döşeme yapılması; mevcut zemin üzerine 350 kg çimento dozlu 3 cm tesviye harcı yapılarak Ø 4-8 cm çapında dere çakıllarının duvar ustası tarafından döşenmesi, taş aralarının 450 kg çimentolu harçla doldurularak derz yapılması, taş yüzeylerinin temizlenmesi, bu imalata ait her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yatay düşey taşımalar (taş nakli hariç), alet edevat, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m2 dere çakılı kaplaması yapılması fiyatıdır.

Ö L Ç Ü : Yapılan alan ölçülerek hesaplanır.
NOT :İmalat için gerekli tüm malzemeler iş başında olup ayrıca nakliye ödenmez.

Sıra No
44

Poz No

Tanım
10x20x50 CM BOYUTLARINDA GRANİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

Birim
MT

Kitap
Sizin Özel Pozlarınız (ÖZL)

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak gerek şantiyeye getirilmiş olan 10*20*50 cm boyutlarındaki granit bordürlerin 350 dozlu harçla (5cm) döşenmesi ,iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma araç ve gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı

Ö L Ç Ü : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür. Bordür altı yastık beton imalindeki beton, kalıp ve varsa donatısı ayrıca ilgili pozlarından ödenir.
NOT :İmalat için gerekli tüm malzemeler iş başında olup ayrıca nakliye ödenmez.

Sıra No
87

Poz No
Y.26.017/031

Tanım
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

Birim
M2

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 6cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No
88

Poz No
Y.26.017/032

Tanım
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)

Birim
M2

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Sıra No
89

Poz No
Y.26.017/065

Tanım
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

Birim
MT

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No
90

Poz No
Y.26.017/067

Tanım
75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)

Birim
MT

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No
91

Poz No
Y.26.017/101

Tanım
10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi

Birim
MT

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 10x15x50cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No
92

Poz No
Y.26.017/105

Tanım
10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi

Birim
MT

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 10x20x70cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No
93

Poz No
Y.26.017/128

Tanım
30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)

Birim
MT

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

Sıra No
94

Poz No
Y.26.017/135

Tanım
50 x 20 cm boyutlarında andezit oluk taşı döşenmesi

Birim
MT

Kitap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY

Tarifi
Proje ve tekniğine uygun olarak 50×20 cm boyutlarında andezit oluk taşının yerine montajı, iki oluk taşı arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Oluk taşı boyu projesi üzerinden hesaplanır.

[su_tabs vertical=”yes”][su_tab title=”Bazalt küp taş Erga”]metre kare fiyatı 40 + KDV[/su_tab]
[su_tab title=”Granit küp taş”]metre kare fiyatı 39 TL+ KDV[/su_tab]
[su_tab title=”Arnavut kaldırım taşı”]metre kare fiyatı 38 + KDV[/su_tab][/su_tabs]

Granitaş’ta Erga Granit Madencilik lider Granit’in özellikleri nelerdir?

erga granit madencilikErga Bazalterga granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik kültesidir. Bazalt Erga Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Erga Bazaltin esas mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır. Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir.

Erga Bazaltin görünüşü nasıldır?

Erga Bazaltların renkleri, genellikle açık olmakla birlikte, içindeki felds patların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, kırmızımsı olabilir.
Erga Bazalt en çok nerede kullanılıyor?

Erga Bazaltlar yollarda arnavut parke ve bordür taşı, Bazalt küp taşlarıgranit parke taşı yapılarda yapı taşı olarak çok eskiden beri bol miktarda kullanılmaktadır. Granitler aşınmaya, basınca, darbeye karşı dayanıklı, güzel renkli ve iyi cila kabul eder. Erga Bazaltların atmosfer tesirlerine ve ayrışmaya karşı direnci yüksektir. Erga Bazaltların günümüzde daha çok parke ve bordür taşı ve bazı büyük yapılarda kaplama taşı olarak kullanılmaktadır.

Erga Bazalt, yer içinde 400 C civarında bir ısıya sahip olup, soğuması birkaç bin yıl gibi çok uzun bir zamanı kapsar. Bu ısı aynı zamanda jeotermal suların da kaynağıdır. Yer içine süzülen suların, Bazaltlarin çatlakları arasındaki hareketi, hem Erga Bazaltin yüksek ısısı ile su sıcaklığını arttırır hem de çözünebilir haldeki mineraller suyun bünyesine dahil olur. Jeotermal suların oluşumu bu şekilde gerçekleşir.

KaRadeniz granit küp taş firmamız.

Karadeniz Granit Küp Taş Firması olarak Türkiye’nin doğal taşlarını madenlerden çıkarma, üretimlerini gerçekleştirme ve gerektiği şekillerde uygulama gibi konularda kapsamlı hizmetler vermekteyiz. Yalnızca Türkiye’de değil dünyanın gelişmiş birçok Avrupa ve Amerika ülkelerinde de kullanılmakta olan bir ürün olarak ön plana çıkan granit küp taş üretimleri, granit ocaklarından çıkarılmaları gibi kapsamlı hizmetlerimiz yer almaktadır. Granit taşlarla ilgili detaylara değinmeden önce bu ürünlerin kullanım alanlarına detaylı olarak yer verelim. Sizlerde bu tarz alanlar içerisinde yeni, estetik bir tasarıma ihtiyaç duyuyorsanız granit küp taşın kendi adınıza uygun olduğunu düşünebilirsiniz.

Granit küp taş kullanımı en çok kaldırım döşemelerinde tercih edilmektedir. Sokak kaldırımlarının, ev kaldırımlarının ve uzun yürüyüş alanlarının bulunduğu mecralarda granit küp taşlar kullanılmaktadır. Elbette bu kaliteli, doğal ve dayanıklı ürünün kullanılmakta olduğu alanlar bunlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda otopark, lüks konutların bahçeleri, balık halleri gibi alanlarda da granit küp taş kullanımlarına rastlanmaktadır. Bu alanlar granit küp taş ürünlerinin genel olarak en sık kullanıldığı yerlerdir. Elbette kullanışlı bir ürün olması itibariyle daha farklı alanlarda da granit küp taş kullanımlarına rastlanmaktadır.

Türkiye’de her geçen gün içerisinde daha fazla tercih edilmekte olan Bergama granit küp taş ürünlerini daha cazip hale getiren belirli başlı unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle bu ürünler en dayanıklı özelliklere sahip taş sınıfı içerisinde yer alır. Taşlar her türlü koşula dayanıklılık göstermektedir. Bu koşulları yoğun yağmur yağışı, kar yağışı, hortum, fırtına, don, çiğ vb. olarak sıralayabiliriz.

granit küp taş birim fiyat

 Yani yıpratıcı mevsimsel koşullar bergama granit küp taşları olumsuz olarak etkilemez. Bu şartlar nedeniyle olumsuz renk değişimleri, yıpranmalar oluşmaz. Ancak ürünlerin olumlu olarak öne sürüleceği tek yanı dayanıklı olması değildir. Dayanıklı bir taş olmasının dışında harici olarak bu taşları kullanışlı hale getiren başka özellikleri de yer almaktadır. Örneğin bazalt küp taş ürünlerinin her alan içerisine uygulanabilir olması dikkat çeker. Her türlü şekilde işlenebilen bu taş birçok alanın dekorasyonunda kullanılan estetik ve şık bir malzeme olarak dikkat çeker.

Bergama Karadeniz Granit Küp Taş Şirketi olarak söz konusu doğal taş ürünlerinin gerek ocaklardan çıkarılması gerekse işlenip, satılması ve talep edilen alanlara uygulanması gibi konularda kapsamlı hizmetler veriyoruz.
Firmamız bu sektör içerisinde uzun bir hizmet geçmişine sahiptir. 15 yılı aşan çalışma süreci içerisinde gerek tecrübe kazanımı gerekse hizmet iyileştirmeleri konularında önemli bir yol kaydettik. Sektör içerisinde granit küp taş ile ilgili tüm talepleri karşılama alanında gereğini yerine getiriyor ve Türkiye’nin her bir noktasından gelen taleplere karşılık veriyoruz.

granit küp taş ustası

Firmamız granit küp taş ustası olarak birçok kalifiye personele sahiptir. Kadroda yer alan granit küp taş ustaları gerek tecrübeleri olmaları gerekse işlerini önemseyen tavırlardan dolayı her zaman profesyonel bir çalışma düzeni içerisindedirler. Granit küp taş ustası bir firma olarak ürünlerin ocaklardan özenle çıkarılması, kapsamlı olarak işlenmesi, satışıyla ilgili tüm gereklerin yerine getirilmesi ve uygulanması gibi farklı konularda sınırsız hizmetler verirken müşteriler tarafından ortaya atılan talepleri de önemsiyoruz.

granit küp taş döşeme

Bergama Granit Küp Taş satın almak, ilgili ürünlerle alakalı sorularınıza yanıt almak ve daha fazlası için firmamızla irtibata geçin. İletişim hatları aracılığıyla tüm sorularınıza yanıt verelim. Tüm Türkiye’nin granit küp taş ve bazalt küp taş taleplerini eksiksiz bir şekilde karşılayacak ölçüde gelişmiş, her geçen gün içerisinde kendini yenilemeye ve zamanın gereklerine göre iyileştirmeye devam eden kapsamlı ürün imalatı, satışı ve uygulanması gibi konularda hizmetlerimiz bulunmaktadır.

Granit Küp Taş Teknik Özellikleri

Granit küp taş içyapısında %30 – 60 oranlarında alkali feldispat, ortalama olarak %35 oranda mika, %10-35 arasında koyu renkli mineraller ve %10 – 40 oranları aralığında kuvars bulunduran farklı renklerde, asidik bileşim özelliğine sahip derinlik kayaçlarından oluşturulur.

Granit küp taş teknik özellikleri; çeşitli renklerde ve ebatlarda olabilirler. Aynı zamanda diğer taş türlerine göre daha dayanıklı bir yapıya sahiptirler. Sektörde en çok tercih edilen granit küp taş özellikleri 4x6x6, 6x8x8cm, 8x10x10cm boyutlarında olmalıdır.

Granit küp taş özelliği

Granit küp taşla ilgili her içerikte de belirtildiği gibi bu ürünler oldukça dayanıklı, kullanışlı ve alternatifli bir yapıya sahiptir. Basınca, sert darbelere, aşındırıcı faktörlere karşı dayanıklı olan granit küp taşlar güzel renklerde, cila uygulamalarını da kabul eder. Dolayısıyla granit küp taş özelliklerinin oldukça kullanışlı özellikler taşıdığını ve kendi içerisinde zengin çeşitliliğe sahip dekorasyon araçları olduğunu söyleyebiliriz. Atmosfer ortamının tesirleri ve ayrıştırıcı etkisi de granit küp taşları kolay kolay etkileyemez. Doğal faktörler birçok taşı ayrıştırıp, asıl görüntüsünü kaybetmesine neden olurken granit küp taşlar asıl halinde kalır. İlk başta olduğu gibi kalan taşlar olmaları sebebiyle de insanlar tarafından kullanımları yaygınlaşmıştır.

Granit hakkında

Granit küp taşların üretiminde hammadde olarak kullanılan granit maddesi toprağın içerisinde ortalama 400 derece kadar bir ısıya sahip olmakla birlikte, soğuma süreci tahminlere göre binlerce yıl sürmüştür. Söz konusu olan bu ısı aynı zamanda yer yüzüne çıkan jeotermal sularında kaynağı olarak bilinmektedir. Dolayısıyla granitin dayanıklı, kullanışlı ve kendi içerisinde zengin çeşitliliğe sahip bir dekorasyon aracı olarak kullanılmasının yanı sıra doğal olması da dikkat çekicidir. Granit küp taş teknik özellikleri sağlıklı yaşam alanları oluşturmak isteyen insanların beklentilerini karşılamaktadır. Hem dayanıklı hem de doğal yani sağlıklı unsurlar taşıyan bir dekorasyon aracılıyla yaşam alanlarınızı güzelleştirmek istiyorsanız granit küp taşı tercih edebilirsiniz. Şık bir dekorasyon ürünü olmasının yanı sura doğallık unsuru da granit küp taş ön plana çıkarmaktadır.

Granit küp taş kullanım alanları

Granit küp taş ın kullanım alanları çeşitlidir. Her kesimden insanın rağbet ettiği bir ürün olması sebebiyle birçok alanda kullanılır. Granit küp taş ın başlıca kullanım alanlarını yol kenarlarında parke olarak, insanların oturduğu binalarda çevre dekorasyonu olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra otopark, depolama yerleri vb. türde alanlarda kullanılmaktadır.

Granit küp taş ; sert yapılı peyzaj mahsulleri arasında en geniş kullanım alanlarına sahip olan üründür. Diğer taş türlerine göre daha fazla tercih edilen “granit küp taş” üretimi firmamız tarafından gerçekleştirilmekte ve aynı şekilde insanların yaşam alanlarına granit küp taş uygulamaları da firmamız tarafından yapılmaktadır.

Granit küp taş özelliklerini inceledikten sonra bu ürünler hakkında geniş bilgi sahibi olmak, yaşam alanlarınıza yönelik granit küp taş satın almak ve daha fazlası için firmamızla iletişime geçin.

GRANİT NEDİR
Sert peyzaj denince aklımıza ilk gelen doğal taş cinsi olarak granit gelmektedir. Çevre ve yol düzenlemelerinde olsun granit plaka taşlar, gerekse granit küp taşlar veya granit bordür olarak kullanılmakta olan granit küp taşlar, ülkemizde Bergama yöresinde çıkartılan bir doğal taş çeşitlerinden birisidir.

GRANİT KÜP TAŞLAR

Çok uzun yıllar yapısını ve dayanıklılığını koruyabilen granit taşlar kimi zaman doğal kırma taş olarak karşımıza çıkarken kimi zaman da bıçak kesimi olarak karşımıza çıkmış aynı zaman içerisinde sert peyzaj projeleri üzerinde de sıkça yer aldığı görülmektedir. On yılı aşkın bir süredir kendi ocaklarımız üzerinde üretim veya satış yapmakta olan firmamız Karadeniz Granit, ülkemiz üzerinde yer alan bünyede, gerek belediyeler olsun, gerekse özel projeler olsun, doğal taş temini yapma konusu üzerinde birincil adres olma niteliğini kazanmış olan sektörün en önemli isimlerinden birisi haline gelmiştir.

Bergama graniti dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak kendine has dokusu ve en kaliteli kırma ve kesme makineleriyle siz değerli müşterilerimize sunan Karadeniz Granit Taş Firması yurt dışına da granit ihracatı yapmaktadır. Piyasaya sunduğumuz 4X6 granit küp taş, 6X8 granit küp taş ve 8 X 10 granit küp taşımızın ebat ve kesimlerinde hiçbir zaman bozulma ve renk sapması olmamaktadır.

GRANİT DOĞAL KÜP TAŞLAR

Bu nedenle rakiplerimiz arasında sivrilen ve her geçen gün kendi makine parkurunu yenileyebilen ve daha kaliteli üretimlere imza atabilen bir firma olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Konum olarak Bergama Kozak bölgesinde bulunan 2 adet ocağımızın toplam rezervi 3.500.000 m³ tür.

Yıllık ortalama üretim kapasitesi 15.000 m³ civarıdır. Makine parkurumuzda 3 adet 50 tonluk ve 40 tonluk Cat Ekskavatör ve 4 adet 35 tonluk Kawasaki mevcuttur.

KARADENİZ GRANİT KÜP TAŞ

Karadeniz Granit Küp taş firmasını rakiplerinden bir adım öteye taşıyan bir diğer özellik ise, müşterilerine doğal taşı satıp projeleri kendi kaderine terk etmemesidir. Tüm doğal taş ve sert peyzaj uygulama projeleri için bizi arayabilmeniz mümkündür. Uygulama konusunda deneyimli mimar ve ekiplerimizi sizlere kendi garantimiz altında çözüm ortağı olarak sunuyoruz.

GRANİT KÜP TAŞ

Granit Başlıca kuvars ve feldspattan oluşur. İçinde azmiktarda mika amfibol, piroksen ve raslantısal olarak diğer mineraller içeren plutonik magma kayacı yoğunluk 2,65 ile 2,80 arasında değişim göstermektedir. Granit parlak beyaz, pembe, yeşil ve gri türleri mevcuttur. Granit yer kabuğunda rastlanan en sık kayaçlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Taş ocakları aracılığı ile yontulup parlatılarak süsleme yada kaplama amacıyla kullanılmaktadır. Granit doğal kırma yöntemleriyle yol kaplamaları sırasında da kullanılır.

Granit küp taş döşeme, insanların iç ve dış ortamlarda yaşam alanlarına yönelik sunulan döşeme uygulamalarında, döşenmesi en zor olan doğal küp taş türüdür. Granit küp taş döşeme işinde başarıya ulaşabilmek için ustalık gerekir. Ancak bu alanda yılların tecrübesine sahip tecrübeli ustalar granit küp taş döşeme işini başarabilirler.

2001 yılından bu yana granit küp taş döşeme hizmetleri veren firmamız 15 yıllık köklü hizmet geçmişiyle birlikte her zaman hedef kitleye yönelik garantili hizmetler sunmayı başarmış ve önemli ölçüde memnuniyet oranı sağlamıştır. Firmamız tarafından sunulan granit küp taş satımı, granit küp taş döşeme ve yaşam alanlarına uygulama çalışmalarında geliştirdiğimiz hizmetler yalnızca müşterilerimizin göz aralığından bakarak, onların ihtiyaçları ve beklentileri düşünülerek geliştirilir. Granit küp taş döşeme firması olarak önceliğimiz kendi kazancımız yerine yalnızca müşterilerimizi memnun edebilmek, onlara daha iyi hizmet sunmak ve her durumda başarılı hizmetler sunmaktır.

 

Granit küp taşların önemli özellikleri

 

Öncelikle sıcak ve soğuk etkenlere karşı dayanıklı olmaları sebebiyle kolay kolay aşınmazlar. Renk ve model çeşitliliğine sahip ürünler olmaları sebebiyle her ortamda kullanılabilirler. Uygulaması zor olduğu gibi yerlerinden çıkması, zarar görmeleri de zordur. Bu yüzden granit küp taşlar kullanışlı ürünlerdir

Granit taşların ocaklardan çıkarılması, işlenmeleri, ebatlarına uygun olarak üretilmeleri, sektöre yönelik sunumu konusunda profesyonel hizmetler sunan Karadeniz Granit Firması olarak granit küp taş döşeme uygulamalarında da sorumluluk üstlenmekteyiz. Firmamız granit taşlarla ilgili üretim ve uygulama konusunda tüm sorumluluğu üstlenerek sektörde hizmet ihtiyacı duyanlara tek kaynaktan hizmet alma fırsatı sunmaktadır. Birçok hizmet faktörü için ayrı ayrı firmalarla çalışmak zorunda kalmaz ve yalnızca firmamız tarafından sunulan granit küp taş döşeme hizmetleriyle birlikte hizmet ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Granit küp taş döşeme sektöründe liderlik anlayışımızı koruyarak tasarladığımız projelerle birlikte, uzman ekip kadromuz ve hizmet kadrosuyla birlikte hizmet veren firmamız granit küp taş döşeme uygulamalarını fen ve sanatsal unsurlara uygun bir şekilde tamamlamaktadır.

Granit küp taş döşeme uygulamalarında alan eğiminin önemi yoktur. Ustalarımız bölge içerisinde mevcut bulunan eğim oranına göre ekstra kum takviyesi yaparak orantıyı kurmakta ve granit küp taş döşeme uygulamalarıyla birlikte estetik bir görüntü oluşturmaktadır.

Granit küp taş döşemelerinde kullanılan ölçüleri sıraladığımız takdirde karşımıza çıkan ebatlar 4×6 – 8×10 – 6×8 şeklindedir. Doğal küp taş olarak bildiğimiz granit taşlar uzun ömürlü kullanılabilir olmaları, hiçbir koşul altında koşu yapmamaları ve aşınmamaları sebebiyle tercih edilen ürünlerdir.

Granit küp taş uygulamaları profesyonel uğraş, tecrübe ve kaliteli ekipmanlar gerektirir. Bu sektörde yıllardır hizmet veren bir firma olarak granit küp taş döşeme adına ihtiyaç duyulan tüm unsurlara sahip olmanın yanı sıra bugüne kadar vermiş olduğumuz kapsamlı hizmetlerle birlikte geniş referanslara sahibiz. Gerek granit küp taş döşeme gerekse diğer hizmetlerimizle ilgili tüm referanslara göz atarak firmamızdan garantili şartlardan oluşan granit küp taş döşeme hizmeti alabilirsiniz.

 

TOKİ Sarıkamış Harekatı’nın 100. yılını anma etkinlikleri kapsamında ’Kars Sarıkamış Harekatı Anma Tören Alanı ve Parkı’ inşa ediyor. Dev ay- yıldızlı proje için yerli granit küptaş kullanıldı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Birinci Dünya Savaşı’nda on binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’nın 100. yılını anma etkinlikleri kapsamında ‘Kars Sarıkamış Harekatı Anma Tören Alanı ve Parkı’ inşa ediyor.
ŞEHİTLERE VEFA BORCUMUZDUR
Tören alanı yaklaşık 70 bin kişinin bir araya gelebileceği büyüklükte planlandı. Yoğun kar yağışı ve eksi 15 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen çalışmalar, çimento harcında su yerine antifriz, buz çözücü olarak da kalsiyum klorürden yararlanılarak devam ediyor. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde inşa edilen ay yıldızlı tören alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Turan, tören alanının 2 Ocak’ta başlayacak anma etkinliklerine hazır olacağını söyledi. Tören alanını 100. yıl anma etkinliklerine hazırlamak için faaliyetlerini sürdüren ekiplerin adeta bir seferberlik halinde olduğuna ve üstün bir gayret içinde bulunduklarına dikkat çeken Turan, yoğun kar yağışı ve eksi 15 dereceyi bulan soğuğa rağmen görevlilerin gönülden bir çaba ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. TOKİ Başkanı Turan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen proje için, “Sarıkamış’taki çaba bir ‘hilal uğruna’ can veren şehitlerimize vefa borcumuzdur” dedi.

AY YILDIZLI TÖREN ALANINDA YERLİ GRANİT KÜPTAŞ KULLANILDI

Çalışmanın ‘Sarıkamış granit küptaş Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması’nda birincilik ödülü kazanan proje olduğunu ifade eden Turan, projenin bu yanıyla da TOKİ açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Projede Türk Bayrağı’nı sembolize eden yıldız ve hilal motiflerinde 15 bin metrekare beyaz Afyonkarahisar mermeri, tören alanının merkezinde ise 12 bin metrekare yerli granit küptaş kullanıldı. Sarıkamış şehitlerinin hatırasını yaşatmak amacıyla projelendirilen çalışmanın uygulama süreçlerinde de özel tekniklere yer veriliyor. Ağır kış şartlarına göre titizlikle planlanan uygulama aşamasında çimento harcında su yerine antifriz, buz çözücü olarak da kalsiyum klorürden yararlanılıyor. Çimento harcının içerisine su yerine günde 2,5 ton antifriz katılırken, buz çözücü olarak 4 ton kalsiyum klorür kullanılıyor. Soğuğa dayanıklı özel giysilerle saat 07.30’da başlayan inşaat çalışmaları, aralarında granit küptaş ve mermer ustalarının bulunduğu 200 personelle gerçekleştiriliyor.

Granit Karo uygulaması

Büyük özen ve son teknolojik makinalar ile üretip piyasaya sunduğumuz granit karo, granit bordür ve granit yağmur oluklarını kimi projelerde anahtar teslimi olarak üstlenmekteyiz. Firmamız bünyesinde çalışan granit karo ustaları referanslarımızda da görebileceğiniz gibi İzmir ve İstanbul sınırları içinde üstlendikleri granit döşeme projelerini başarı ile tamamlamışlardır

Granit Küptaş uygulaması

Firmamız kendisine bağlı granit küp taş ustaları ile İzmir ve İstanbul sınırları içerisinde granit küp taş uygulaması yapmaktadır. 2007 senesinden itibaren granit küp taş uygulaması yapan deneyimli ustalarımız ile yapısal peyzaj uygulamaları, kentsel tasarım projeleri ve özel projeleri anahtar teslimi olarak üstlenmekteyiz. Granit küp taşının ham maddesinin granit ocağından çıkarılması, ürün haline getirilmesi (granit küp taş) uygulama sahasına nakledilmesi ve proje alanına monte edilmesi her aşamada ayrı bir özen isteyen aşamadır. Granit küp taşının, uygun fiyat politikasını uzun yıllar süren dayanımını, (her bir yüz 100 yıl) ve doğallığını ve estetiğinin keyfini sürmek için bizimle

2014 Yılında Granit Küptaş Döşeme işçiliğinde büyük bir adım atan firmamız lider olma yolunda devam etmektedir. lider granit firması 2013 ve 2014 yılında bitirmiş projeleri siz değerli web ziyaretçilerimizle paylaşmak istiyoruz. 2014 yılında 65,000 m2 granit küptaşını döşeyerek lider olma yolunda son surat ilerlemeye devam etmekteyiz bizi takip etmeye devam ediniz geçen 2014 yılında 65,000 m2 granit küptaşı döşeyerek 2015 yılındada yapılan işin iki katını tamamlamak yolundayız. granit küptaş döşeme işinde burdan tüm türkiyeye yayarak en iyi firma belirtmek isteriz. çünkü granit küptaş işini en iyi biz yapıyoruz çünkü biz bu işi severek yapıyoruz…

Lider Granit Küptaş Döşeme Faaliyeti..

  • Kuzey Iraq erbil: 2011 yılında başlatmış olduğumuz projenin devamını getirerek 2014 yılında 1,500 m2 granit küptaş döşeme projesini tamamlandık lider granit firması adıyla bürdan iş verenimiz rekar Grup firmasına teşekürler”imizi iletiyoruz..

 

  • Gümüşhane Ünüversitesi: 3 etap olarak bildiğimiz granit küp taş , bordür, oluk , taban tuğla, granit plaka, şef taşı vb. taşlardan 11,000 m2 granit küptaş, 3,500 mt Bazalt bordür, 1,000 mt bazalt oluk taşı, 3,500 m2 taban tuğlası 5,000 m2 granit plaka, 5,000 adet şef taşı döşemelerini tamamladık. lider granit firması adıyla burdan As yükselen firmasına teşekür ederiz.

 

  • Aydın didim: aurum otelde başlatmış olduğumuz 1,800 m2 olan granit küp taş döşeme işinde bazalt küptaş desenli işçiliğini yaparak kusursuz bir şekilde teslimatını yaptık. lider granit firması adıyla burdan ecd denizcilik firmasına teşekurlerimiz iletiyoruz.

 

  • Kars Sarıkamış şehitliği: kızıl çubuk yollarında granit küptaş döşeme ve beton bordür uygulama faaliteni vermiştik. 40,600 m2 granit küptaş döşemesi 4 ekipten oluşarak en iyi yetkin ustalarla tamamladık. granit küp taşı yanı sıra bunun yanında beton bordür  9,322 mt olarak döşeme faaliyetini verdik lider granit firması adıyla burdan  alpaslan yapı firmasına teşekürlerimizi iletiyoruz.

 

 

Lider granit firması adı altın tüm çalışan usta personel elemanlarına burdan teşekurlerimi iletiyorum 2015 yılında iyi ve huzurlu ve kazançlı bir yıl dilerim.                    Yazar: Hayrettin Karadeniz…

Bergama Granit, Küp taş granit nedir ? Granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşlü bir taştır. Bergama Granitlerin renkleri, genellikle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, kırmızımsı olabilir. Bergama Granitler, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar. Çeşitli yer kabuğu modellerinde görünür. Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir.

Sıtandart Granit Küp taş Ebatları..

4x6x6 Granit Küp taşı

6x8x8 Granit Küp Taşı

8x10x10 Granit Küp taşı

Küptaş Ustası, granit küp taş, bazalt taşı, granit parke gibi bir çok alanda en iyi küptaş hizmetinizi alabileceğiniz internet sayfasıdır. Firmamız bu sektörede bir çok küptaş ürünü listelemiş ve bunları müşterilerinizle paylaşmıştır.Bu ürünlerimiz hakkında bilgi talebinde bulunadabilirsiniz.

Başlı hizmetlerimizin en önünde gelen granit küptaş uygulamaları konusunda başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerine hizmet vermekteyiz. Yine başka bir alan olan granit işinde de rakip tanımaz bir sisteme bürünmüş durumdayız


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function twentyfourteen_paging_nav() in /home/lidergranit/public_html/wp-content/themes/guvengranit/archive.php:60 Stack trace: #0 /home/lidergranit/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /home/lidergranit/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/lidergran...') #2 /home/lidergranit/public_html/index.php(17): require('/home/lidergran...') #3 {main} thrown in /home/lidergranit/public_html/wp-content/themes/guvengranit/archive.php on line 60